RUSTBESKYTTELSE

Effektiv & holdbar rustbeskyttelse

Din bil gennemgår altid TekTrol’s 10-punkts-program ved en behandling.

1. Afdækning

Gulv, sæder, rat og gearknop mv. afdækkes.

2. Afmontering

Hjul og inderskærme mv. afmonteres. Bremsebakker katalysator o.lign. afdækkes.

3. Afrensning

Højtryksrensning med 45 gr. C varmt vand i bund og skærme.

Salt og fedtstoffer opløses og bortvaskes. Kun vand kan opløse salt.

4. Tørring / opvarmning

Tørring med 60 gr. C varm luft (10.000 m3/h) bevirker effektiv tørring og opvarmning af bilen.

Rustbeskyttelsesmidlet bliver derved endnu tyndere og trænger dybere ind i alle samlinger.

5. Hulrumsbehandling

Samtlige bilens hulrum behandles efter ML/FDM-metoden med det meget tynde ML-produkt.

Dette sker efter TekTrol’s egne behandlingsanvisninger (sprøjteskemaer) som i øvrigt bruges i hele Europa af andre olieproducenter.

6. Afrensning af undervogn

Løs støjdæmpningsmasse, rustdannelser etc. skrabes af manuelt med specialværktøj.

7. Behandling af bund

Undervognen påføres tre forskellige produkter:

  1. Det tynde ML-produkt med meget stor indtrængning.
  2. Et lidt tykkere produkt som hærder op til en sej og smidig film med lang holdbarhed.
  3. Et kraftigt metalarmeret slidlag påføres i områder med hård mekanisk påvirkning (skærme/paneler).

8. Montering af kantlister

Kantlister indeholdende rustbeskyttende fedt monteres på de bageste skærmkanter efter behov.

9. Forsegling af borehuller

De nødvendige borehuller behandles med zinkstøv-pasta og forsegles med gummiprop.

10. Vask / klargøring / aflevering

Bilen vaskes og klargøres til aflevering med certifikat (tilstandsrapport) eller garantibevis.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvad er TekTrol?

TekTrol, eller rettere TekTrol Anti Rust, er både et produktnavn og et firmanavn. TekTrol Mineralolier a/s fremstiller en række rustbeskyttelsesmidler der bærer navnet TekTrol Anti Rust. Derudover findes der en række rustbeskyttelsesstationer der hedder TekTrol Anti Rust, som alle bruger TekTrol’s produkter, sprøjteskemaer, behandlingsmetode og garantisystem.

Hvad er forskellen på TekTrol Anti Rust og andre typer rustbeskyttelse siden jeres kan holde i 4 år?

TekTrol’s rustbeskyttelsesmidler er udviklet specielt med henblik på lang holdbarhed, og netop en kombinationen af meget holdbare rustbeskyttelsesmidler og omhyggelighed med behandlingen som f.eks. omfatter montering af rustbeskyttende kantlister og beskyttelse af borehuller med zinkstøvpasta er grunden til at vi kan give 4 års garanti.

Hvad er inkluderet i prisen?

En TekTrol-behandling er altid en komplet 3-lags behandling, som beskrevet i 10-punkts-programmet. Vi har aldrig konkurreret på ’skrabede’ behandlinger. Det betyder at du altid kan regne med at hjul, inderskærme osv. bliver afmonteret, og at bilen bliver renset ordentligt med vand, tørret ordentligt osv.

En TekTrol rustbeskyttelse omfatter desuden montering af rustbeskyttende kantlister i det omfang det er muligt.
Hvis din bil er i god stand udsteder vi et garantibevis på behandlingen. Garantien er gratis.
Bemærk: da vi har mange bilforhandlere som kunder oplyses prisen ofte excl. moms.

Hvordan afrenses bilen?

Bilen afrenses med 45°C varmt vand/højtryk og derefter foretages manuel afskrabning af evt. løstsiddende materiale (rust, støjdæmpningsmateriale o.a.). Se i øvrigt ‘punkt 3’ under ‘Rustbeskyttelse’.

Hvad er garantien værd?
  • Garantien er kundens garanti for at rustbeskyttelsen holder hvad vi lover!
  • Garantien er gratis og gives på gode velholdte biler uanset alder.
  • Garantien udstedes af det værksted hvor du har fået rustbeskyttelsen foretaget. Garantien dækker i garantiperioden reparationer af rustskader (gennemrustning) på de dele af karosseri og chassis, som det er muligt at rustbeskytte efter

ML-metoden. Reparation udføres af Garantiudsteder.

Er I med i en rabatordning? Får jeg rabat?

TekTrol har ikke nogen rabatordning med foreninger eller andre interesseorganisationer. Vor rabatpolitik helt enkel og fair: Alle betaler det samme for den samme ydelse. Ingen betaler for andre.

Drypper bilen bagefter, og hvad tørrer jeg af med…?

Efter endt behandling vil der i en kort periode (maksimalt et par dage) kunne forekomme oliedryp fra døre, bagklap o. lign. Evt. dryp kan aftørres med en klud med terpentin, rensebenzin eller lignende. Afdrypningen er et udtryk for at olien løber – det er godt. Men på et tidspunkt skal den tørre op og sætte sig fast.

Hvor lang tid tager behandlingen?

Behandlingstiden er i det væsentligste et spørgsmål om tilstrækkelig tørrekapacitet. Vi tørrer med 60°C varm luft (10.000 m3 pr. time). Derved varmes bilens karosseri op, hvilket er godt for den efterfølgende behandling. TekTrol’s behandling tager én dag – fra morgen til aften eller fra middag til middag.

Hvilken årstid er bedst i forhold rustbeskyttelse af bilen?

Det er ligegyldigt hvornår du vælger at få bilen rustbeskyttet! Bilen bliver under alle omstændigheder vasket og tørret til den er knastør – sommer eller vinter.

Mange foretrækker dog efteråret, og det har nok noget at gøre med tanken om den kommende vinter med fugt og salt. Der er derfor ofte ventetid når man henvender sig i oktober/november. Vi ansætter ikke uerfarent personale selvom der er længere tids venteliste, og der sættes altid samme tid af til selve behandlingen.

Hvad er forskellen på TekTrol's rustbeskyttelsesmidler og andre?

Produkternes hovedbestanddele er grundlæggende de samme. I formuleringen (recepten) indgår dog også en del additiver der har en dominerende indvirkning på rustbeskyttelsesevnen, viskositet og tixotropi (bestemmende for indtrængningsevnen), barriereegenskaber, vandfortrængningsevne m.m. Den særlige sammensætning af produkterne hemmeligholdes af gode grunde.
TekTrol har lagt vægt på at fremstille produkter med stor indtrængningsevne og lang holdbarhed. Dette afspejles i de længere behandlingsintervaller (4 år).

Garanti

Kan min bil få garanti?

TekTrol’s garantisystem er enkelt. Når vi rustbeskytter din bil vurderer vi dens tilstand. Er bilen i god stand, dvs. uden for megen rust, udsteder vi et garantibevis. På enkelte bilmodeller kræves dog montering af inderskærme. Hvis bilen ikke kan få garanti udstedes et certifikat der dokumenterer bilen tilstand.

Garantien er gratis, og vi genindkalder bilen efter 31-36 måneder.

Garantiens omfang

TekTrol’s rustgaranti løber indtil bilens 30. leveår hvis du får din bil behandlet hvert 4. år.

Sammenlign med andre

Hvis du vil sammenligne TekTrol med andre, så regn ud hvad det koster pr. år at holde bilen rustfri.

Det gør en forskel når prisen skal divideres med 4 i stedet for
2 eller 1!

Garantibestemmelser

Gennemrustnings Garanti

Garantien løber i antal år som anført i garantibeviset, dog maksimalt 30 år fra første reg.dato og omfatter biler som rustbeskyttes efter følgende retningslinier:

  1. Komplet behandling samt montering/godkendelse af inderskærme.
  2. 31-36 mdr. efter første behandling, som anført i skemaet – komplet behandling.
  3. Derefter komplet behandling med 4 års interval. Alle behandlinger skal foretages på bilejerens bekostning hos Garanti Udsteder og dokumenteres på dette garantibevis med stempel, underskrift og garantimærke samt dato. Garantien bortfalder hvis ovennævnte behandlinger ikke er foretaget, eller tidsintervallerne ikke er overholdt. Garantien udløber senest 30 år efter første reg.dato. I garantiperioden dækker garantien reparationer af rustskader (gennem rustning) på de dele af karosseri og chassis, det er muligt at rustbeskytte efter ML-metoden. Reparation udføres af Garanti-udsteder.

Lakskader

Det påhviler bilejeren selv at foretage reparation af de lakskader, der opstår som følge af stenslag o.lign., samt de lakskader der opstår omkring pyntelister, vindueslister, dørgreb, pladesamlinger o.lign. Garantien dækker ikke de gennem rustninger som opstår ifm. nævnte lakskader.

Trafikskader o.lign.

I tilfælde af trafikskader eller lignende skal de udskiftede eller reparerede dele inden en måned behandles hos Garanti Udstederen. Delbehandingen skal dokumenteres på dette garantibevis med stempel og underskrift samt dato. I modsat fald bortfalder garantien.

Garantien dækker ikke

A. Skader som dækkes af andre fabrikanters garanti, bilens kaskoforsikring eller andre forsikringer.

B. Rustskader som opstår på forkromede dele, lakerede dele som ikke foreskrives behandlet efter ML-metoden (f.eks. tag regionen). Udstødningssystem, motorblok, differentiale, herunder bagtøj/fortøj, evt. ophæng og bolte, samt fjederskåle, benzintank og bremserør.

C. Skader forårsaget af uforsigtig behandling med opløsningsmidler som f.eks. benzin, petroleum, osv. Skader som er fremkaldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller skader som har forbindelse med forhold som er fortiet eller hvorom der er afgivet urigtige oplysninger.

D. Skader som skyldes at bilen har været dårligt vedligeholdt, herunder især i lak mæssig henseende, eller så misligholdt at dette har medført øget risiko for rust.

E. Skader på steder hvor plade delene er samlet med, eller hulrum udfyldt med skum, plast eller andre lignende materialer, som har umuliggjort rustbeskyttelse efter ML-metoden.

F. Følgeskader, værdiforringelse eller stilstand erstatning ifm. en garantireparation.

G. Skader opstået pga. afmontering af inderskærmene.

Det siger vores kunder

Fremragende
På basis af 61 anmeldelser
Claus Jensen
Claus Jensen
25. Marts, 2022.
Altid super service
Peder Davidsen
Peder Davidsen
4. Januar, 2022.
Altid behjælpelig med nye dæk
Marc Hansen
Marc Hansen
2. Oktober, 2021.
Godt og dejligt Martin er fantastisk til sit arbejde
Inger Skjødt
Inger Skjødt
14. September, 2021.
En rigtig god og hurtig service
Henning Kirk
Henning Kirk
29. Maj, 2021.
En rigtig god service og Jesper vil bare ikke give op da det ikke bare lige var at finde fælge til en peugeot 3008 hybrid men 3 gang var lykkens gang og de er bare super flotte og tak for kampen
finnsebastian
finnsebastian
16. Maj, 2021.
God service